• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • ĐTC Phanxicô: nạn buôn người làm thương tổn phẩm giá con người
    • ĐTC Phanxicô: nạn buôn người làm thương tổn phẩm giá con người

      Trong một sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, được gửi đến Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng giám mục Argentina, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích tiêu diệt nạn buôn người bằng cách hỗ trợ các con đường giúp đỡ và hỗ trợ cho các nạn nhân.

  • Hình ảnh