• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Sơ Elizabeth Gathoni, người đồng hành giúp người nhiễm HIV
    • Sơ Elizabeth Gathoni, người đồng hành giúp người nhiễm HIV

      Tại Jamaica, nhận xét nghiệm dương tính HIV giống như là nhận bản án kết thúc tương lai, bởi sự kỳ thị của người khác, thậm chí của chính gia đình. Sơ Elizabeth Gathoni đã giúp cho người dân hiểu rõ về virus này và giúp thay đổi định kiến về người nhiễm HIV cũng như chính người nhiễm.