• Yêu Thương Và Phục Vụ

Danh sách ân nhân hỗ trợ văn phòng Caritas giúp người nghèo

 • Thứ bảy, 10:22 Ngày 17/07/2021
 • DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM

  Từ ngày 04 - 16/07/2021

  TỔNG CỘNG 130,420,000 VND
  1 03/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 5,000,000 VND
  2 03/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 2,500,000 VND
  3 05/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 300,000 VND
  4 05/07/2021 HOANG MINH MAI 1,000,000 VND
  5 05/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  6 05/07/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  7 05/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  8 05/07/2021 DAO TRONG THANH TRUC 2,000,000 VND
  9 06/07/2021 Cty XNK VINA ĐẠI VIỆT 4,620,000 VND
  10 06/07/2021 TRAN MINH DANH 2,000,000 VND
  11 07/07/2021 VŨ THỊ KIM ANH 7,000,000 VND
  12 07/07/2021 HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH 2,000,000 VND
  13 08/07/2021 Anh Chị ĐỨC - MAI 3,000,000 VND
  14 08/07/2021 CHÂU LÊ ĐÀO 20,000,000 VND
  15 08/07/2021 NGUYỄN NGỌC LƯỢNG 50,000,000 VND
  16 09/07/2021 PHẠM QUỐC BẢO 200,000 VND
  17 09/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 200,000 VND
  18 09/07/2021 LÊ ANH TRÂM 1,000,000 VND
  19 09/07/2021 PHẠM VŨ MINH KHUÊ 1,000,000 VND
  20 12/07/2021 THỦY TIÊN 1,000,000 VND
  21 12/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  22 12/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 400,000 VND
  23 12/07/2021 AMDG 1,000,000 VND
  24 12/07/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  25 12/07/2021 Cty TNHH VSTARCHOOL 20,000,000 VND
  26 13/07/2021 LÊ THỊ DIỆU HÀ 2,000,000 VND
  27 14/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  28 14/07/2021 Gia đình HOÀNG HƯƠNG 500,000 VND
  29 15/07/2021 NGUYEN HUU QUYNH CHI 1,000,000 VND

   

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
  CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID  
  Từ ngày 04 - 16/07/2021

   

  TỔNG CỘNG 1,132,186,189 VND
  1 03/07/2021 NGUYỄN THỊ BẮC QUANG 2,000,000 VND
  2 03/07/2021 VÂN QUỲNH 5,000,000 VND
  3 03/07/2021 TRAN THI THOAN CARITAS BẮC NINH 250,000,000 VND
  4 05/07/2021 NGUYEN THIEN CA 500,000 VND
  5 05/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  6 05/07/2021 PHẠM THỊ THU 500,000 VND
  7 05/07/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH 20,000 VND
  8 05/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 10,000,000 VND
  9 05/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 4,000,000 VND
  10 05/07/2021 CTY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT CA SA 10,000,000 VND
  11 05/07/2021 NGUYỄN MỸ DUYÊN 500,000 VND
  12 06/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,500,000 VND
  13 06/07/2021 TRAN DUC HY 100,000 VND
  14 06/07/2021 VÕ LÊ VÂN ANH 600,000 VND
  15 06/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 200,000 VND
  16 06/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 3,000,000 VND
  17 06/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  18 06/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,500,000 VND
  19 07/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 5,000,000 VND
  20 08/07/2021 Anh VĂN ĐOÀN + Chị PHƯƠNG 14,550,000 VND
  21 08/07/2021 TRẦN THU HIỀN 1,000,000 VND
  22 08/07/2021 NGUYỄN THẢO THANH VÂN 5,000,000 VND
  23 08/07/2021 PHẠM THANH TÙNG 10,000,000 VND
  24 08/07/2021 PHẠM THÀNH VĂN 500,000 VND
  25 09/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 2,000,000 VND
  26 09/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  27 09/07/2021 Mrs TRÂN THỊ TRÂM ANH 5,000,000 VND
  28 09/07/2021 TRAN DUC HY 200,000 VND
  29 09/07/2021 MỘT GIA ĐÌNH 10,000,000 VND
  30 10/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 100,000 VND
  31 10/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 10,000,000 VND
  32 10/07/2021 NGAN THI HUONG THUY 1,000,000 VND
  33 10/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  34 10/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  35 12/07/2021 Chị NGUYỆT 5,000,000 VND
  36 12/07/2021 HOANG NGOC KHANH LINH CTY INVE VN 10,000,000 VND
  37 12/07/2021 HỒ MỸ LINH 1,000,000 VND
  38 12/07/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH 100,000 VND
  39 12/07/2021 NGUYỄN NGỌC NINH 500,000 VND
  40 12/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  41 12/07/2021 NGUYỄN ĐINH ANH TUẤN 5,000,000 VND
  42 12/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 3,466,189 VND
  43 12/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 5,000,000 VND
  44 12/07/2021 B/O HO THI MY HANH.HTMH 2,000,000 VND
  45 12/07/2021 TRAN VINH MAI ANH 1,000,000 VND
  46 12/07/2021 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 10,000,000 VND
  47 13/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 2,000,000 VND
  48 13/07/2021 TRAN THI ANH PHUONG 2,000,000 VND
  49 13/07/2021 NGUYEN THI BAC QUANG - CHỊ NHƯ 3,700,000 VND
  50 13/07/2021 VÕ THỊ THÚY PHƯỢNG 20,000,000 VND
  51 14/07/2021 VÕ THỊ THÚY PHƯỢNG 30,000,000 VND
  52 14/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 5,000,000 VND
  53 14/07/2021 NGUYỄN THỊ ÁI VI 5,000,000 VND
  54 15/07/2021 DƯƠNG NGUYỄN THÙY LINH 1,000,000 VND
  55 15/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  56 15/07/2021 TRAN THANG QUAN QUY 2,000,000 VND
  57 15/07/2021 HOI DONG DUC ME HIEP NHAT BAC NINH 21,000,000 VND
  58 15/07/2021 CARITAS LẠNG SƠN 20,000,000 VND
  59 15/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 10,000,000 VND
  60 15/07/2021 CAC THANH VIEN DOC LAP HERBALIFE NUTRITION 13,300,000 VND
  61 16/07/2021 PHAM HAI NHU NGOC 500,000 VND
  62 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  63 16/07/2021 DUONG THI HAI TAN 500,000 VND
  64 16/07/2021 CÁC ÂN NHÂN (Caritas Việt Nam chuyển) 8,550,000 VND
  65 16/07/2021 CARITAS VIET NAM 500,000,000 VND
  66 16/07/2021 CARITAS KONTUM 50,000,000 VND
  67 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 200,000 VND
  68 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  69 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  70 16/07/2021 NGUYEN BAO HIEN 3,000,000 VND
  71 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  72 16/07/2021 HO VAN KY 10,000,000 VND
  73 16/07/2021 HBNGOC 2,000,000 VND
  74 16/07/2021 LE CONG HAU 500,000 VND
  75 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  76 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  77 16/07/2021 CHỊ LAN (TEXAS) 5,000,000 VND
  78 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  79 16/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 10,000,000 VND
  80 16/07/2021 NGUYEN MY DUYEN 600,000 VND
  81 08/07/2021 NGUYỄN THỊ THANH NGA hỗ trợ 300USD 300 USD
  Bài viết liên quan