• Yêu Thương Và Phục Vụ

Caritas GX Hàng Xanh: Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 • Thứ hai, 14:47 Ngày 17/08/2020
 • Caritas GX Hàng Xanh: Mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

   

  Năm nay mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng là lễ bổn mạng của giáo xứ Hàng Xanh, Cha chánh xứ Giuse Maria Phạm Hồng Thái cho phép ban bác ái xã hội Caritas tổ chức đi viếng Đền Công Chính và thăm các Cha hưu dưỡng Phát Diệm vào ngày 13/08/2020. Đoàn do cha phó xứ Vincent Vũ Đức Toàn dẫn đầu cùng với 22 hội viên Caritas và một vị đại diện ban Thường Vụ Giáo xứ.

  Đoàn đã đi thăm và tặng quà cho cha giám đốc Gioan Baotixita Nguyễn Văn Luyến và 5 Cha đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Phát Diệm. Sau đó đoàn đến viếng Đền Công Chính. Nơi đây hợp ý với 4 Cha và 2 Sơ phụ trách, đoàn đã dâng lời cầu nguyện lên Thánh Cả Giuse:

  “...Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa con Chí Thánh. Nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha những việc khó khăn này…Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha…”

  Vào 11 giờ đoàn đã kết thúc chuyến đi trong niềm hân hoan và bình an.

  Ban Truyền thông Caritas TGP

  Bài viết liên quan