• Yêu Thương Và Phục Vụ

  Đóng góp

  CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM

        "Chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,17)

  Địa chỉ: 180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam.

  Tel: +84 (028) 3930 9060 

  Email: caritassaigon@gmail.com

  Website: www.caritassaigon.org

  TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  Tên tài khoản: CARITAS TGP TPHCM

  1. Số tài khoản: 130306119,
  2. Ngân hàng: Á Châu ACB, Phòng Giao Dịch Trương Định. 
  3. Swiftcode: ASCB VNVX

  Tên tài khoản ngoại tệ: BBAXH CARITAS TONG GIAO PHAN TPHCM

  1. Số tài khoản: 1025542800,
  2. Ngân hàng: Vietcombank, Phòng Giao Dịch Kỳ Đồng
  3. CIF: 6181032
  4. Swiftcode: BFTV VNVX

  -----------

  Foreign currency account name: BBAXH CARITAS TONG GIAO PHAN TPHCM

  1. Number of Account (USD, EUR...): 1025542800,
  2. Name of Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, HCMC KY DONG BRANCH 
  3. Address: 13-13 Bis Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City
  4. Swiftcode: BFTV VNVX, 
  5. CIF: 6181032

Liên hệ

 • CAPTCHA code
 • (*) Thông tin bắt buộc

  Làm lại Gửi