• Yêu Thương và Phục Vụ

  Đóng góp

  CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM

        "Chính anh em hãy cho họ ăn." (Mt 14,17)

  Địa chỉ: 180 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt nam.

  Tel: +84 (028) 3930 9060 

  Email: caritassaigon@gmail.com

  Website: www.caritassaigon.org

  TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  Tên tài khoản: CARITAS TGP TPHCM

  1. Số tài khoản: 130306119,
  2. Ngân hàng: Á Châu ACB, Phòng Giao Dịch Trương Định. 
  3. Swiftcode: ASCB VNVX

  Tiền ngoại tệ khi chuyển về tài khoản sẽ được chuyển đổi thành tiền Việt

  -----------

  Account Name: CARITAS TGP TPHCM

  1. Number account: 130306119
  2. Bank Name: Asia Commercial Joint Stock Bank
  3. Swiftcode: ASCB VNVX

  Foreign currency when transferred to the account will be converted into Vietnamese currency

Liên hệ

 • CAPTCHA code
 • (*) Thông tin bắt buộc

  Làm lại Gửi