• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • MÁI ẤM TÊRÊSA CALCUTTA CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC CHÁU THÁNG 1,2, VÀ 3 .2023
    • MÁI ẤM TÊRÊSA CALCUTTA CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC CHÁU THÁNG 1,2, VÀ 3 .2023

      Với chủ đề: “Mừng Sinh Nhật Bé Yêu”, ngày 25.02.2023, tại Mái ấm Têrêsa Calcutta, Ban Khuyết Tật Caritas TGP Sài Gòn đã tổ chức mừng sinh nhật cho các cháu có ngày sinh trong tháng 1, 2 và 3. Vào lúc 7h00, nữ tu Scholastica Thanh Trâm – phụ trách Ban Khuyết Tật, các nữ tu, các cộng tác viên, các cô giáo, chuẩn bị đón tiếp phụ huynh và các cháu khuyết tật não đang tham gia trị liệu tại Mái ấm. 

  • Hình ảnh