• Yêu Thương Và Phục Vụ

Danh sách ân nhân hỗ trợ văn phòng Caritas giúp người nghèo tháng 9

 • Thứ hai, 10:16 Ngày 06/09/2021
 • DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
  QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
  Từ ngày 01 - 30/09/2021

  TỔNG CỘNG 355,334,706 VND
  1 01/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  3,000,000 VND
  2 01/09/2021 NGUYỄN THỊ THANH THẢO  3,000,000 VND
  3 01/09/2021 AMDG  1,000,000 VND
  4 01/09/2021 NGUYỄN GIANG TRÚC  120,000 VND
  5 01/09/2021 Cô MINH HÀ  5,000,000 VND
  6 01/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  400,000 VND
  7 01/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  400,000 VND
  8 01/09/2021 CHAU LE DAO  20,000,000 VND
  9 01/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  10 06/09/2021 PHẠM ĐẠI DƯƠNG  1,000,000 VND
  11 06/09/2021 GX BẾN CÁT (Tỉnh Bình Dương)  20,000,000 VND
  12 06/09/2021 TRAN NGO VAN TRINH  500,000 VND
  13 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  300,000 VND
  14 06/09/2021 NGUYỄN XUÂN PHONG  2,000,000 VND
  15 06/09/2021 MAI-VY PHAM FROM SAN JOSE  4,600,000 VND
  16 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  4,000,000 VND
  17 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  30,000 VND
  18 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  19 06/09/2021 EM LAN PHUONG BAC GIANG BAN CHI LINH  2,000,000 VND
  20 06/09/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  21 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  22 06/09/2021 GIA DINH LIEM HUONG  5,000,000 VND
  23 06/09/2021 GIA DINH HOANG HUONG  500,000 VND
  24 06/09/2021 VÕ LÊ VÂN ANH  300,000 VND
  25 07/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  3,000,000 VND
  26 07/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  27 07/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  28 08/09/2021 BÙI LÊ NHẬT LINH  1,000,000 VND
  29 08/09/2021 CHỊ VÂN  5,000,000 VND
  30 08/09/2021 ANNA DAO THI TO TAM  500,000 VND
  31 08/09/2021 PHERO TRẦN NGỌC ĐỨC VINH  200,000 VND
  32 08/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  33 09/09/2021 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH  1,000,000 VND
  34 10/09/2021 GIA ĐÌNH NGUYỄN ĐẮC KHOA  1,000,000 VND
  35 10/09/2021 MS. HÀ - USA  23,000,000 VND
  36 10/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  37 10/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,500,000 VND
  38 10/09/2021 Cty TNHH VSTARCHOOL hỗ trợ văn phòng T9.2021 .CT25 20,000,000 VND
  39 10/09/2021 Chuyển lãi tiền gửi TK 335.735.669 sang TKC .CT25 2,675,342 VND
  40 10/09/2021 Chuyển lãi tiền gửi TK 287.735.109 - QUỸ DỰ PHÒNG .CT25 20,642,992 VND
  41 11/09/2021 NGUYEN THI THANH THUY  10,000,000 VND
  42 11/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  90,000 VND
  43 13/09/2021 MICHI 500,000 VND
  44 13/09/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  45 13/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  201,000 VND
  46 14/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  60,000 VND
  47 14/09/2021 NGAN THI HUONG THUY 1,000,000 VND
  48 15/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  11,340,000 VND
  49 15/09/2021 DO BUI ANH KHOA-ANH THU NEUSS GER 81,000,000 VND
  50 15/09/2021 VŨ PHƯƠNG NGHI 200,000 VND
  51 15/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  52 15/09/2021 GĐ PHAOLO & THERESA 20,000,000 VND
  53 15/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  54 16/09/2021 LÊ VŨ MINH ĐỨC 3,000,000 VND
  55 16/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  100,000 VND
  56 16/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  30,000 VND
  57 17/09/2021 PHẠM HOÀNG BẢO CHÂU 200,000 VND
  58 18/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  59 18/09/2021 NGUYỄN THỊ MAI 200,000 VND
  60 20/09/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  61 20/09/2021 NGUYEN THUY YEN NHI  5,000,000 VND
  62 20/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  199,000 VND
  63 20/09/2021 A/C Minh Lan Hỗ trợ quỹ bác ái Tháng 9.2021 .CT25 20,000,000 VND
  64 20/09/2021 GIUSE AN BÌNH  500,000 VND
  65 20/09/2021 MR NGUYỄN QUANG MẠNH  5,500,000 VND
  66 20/09/2021 MR LIM CHOO SEE  2,000,000 VND
  67 20/09/2021 BÉ ANH THƯ  1,000,000 VND
  68 21/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  69 22/09/2021 GIUSE AN BÌNH  50,000 VND
  70 22/09/2021 TRẦN TRỌNG KHIÊM  1,000,000 VND
  71 22/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  72 23/09/2021 VU THI TUY  5,000,000 VND
  73 24/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  74 24/09/2021 GIUSE AN BÌNH  50,000 VND
  75 25/09/2021 GIUSE AN BÌNH  50,000 VND
  76 25/09/2021 Lãi tiền gửi giao dịch kỳ 9.2021 .CT25 1,445,372 VND
  77 27/09/2021 CHU MẠNH HÙNG  500,000 VND
  78 27/09/2021 GIUSE AN BÌNH  50,000 VND
  79 27/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  80 27/09/2021 PHERO NGUYỄN DŨNG SƠN  1,000,000 VND
  81 27/09/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  82 27/09/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  83 27/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  201,000 VND
  84 27/09/2021 PHAN GIA HUY QUANG  500,000 VND
  85 28/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  86 29/09/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  87 30/09/2021 LUU HOANG KIEM  500,000 VND
  88 30/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  89 30/09/2021 NGUYEN THUY YEN NHI  10,000,000 VND

   

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
  CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID  
  QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
  Từ ngày 01 - 30/09/2021

  TỔNG CỘNG 895,104,608 VND
  1 01/09/2021 HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH  3,000,000 VND
  2 01/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  3 01/09/2021 PHẠM LÂM (HOA KỲ)  44,776,480 VND
  4 01/09/2021 PAUL NGUYỄN VĂN HẢI  1,000,000 VND
  5 01/09/2021 ĐỖ VĂN KIÊN  900,000 VND
  6 01/09/2021 TS  7,000,000 VND
  7 01/09/2021 PHẠM LÂM (HOA KỲ)  44,928,000 VND
  8 01/09/2021 TRAN DUC HY  200,000 VND
  9 01/09/2021 NGUYỄN TRỌNG SƠN  5,000,000 VND
  10 01/09/2021 PHẠM THỊ LOAN  10,000,000 VND
  11 06/09/2021 LÊ VŨ VĂN LINH  700,000 VND
  12 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  13 06/09/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  100,000 VND
  14 06/09/2021 CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VN Ở TP FAYETTEVILLE  34,425,000 VND
  15 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  16 06/09/2021 PHẠM LÂM (HOA KỲ)  44,942,080 VND
  17 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  10,000,000 VND
  18 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  19 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  20 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  400,000 VND
  21 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  3,000,000 VND
  22 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  23 06/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  24 06/09/2021 NGUYỄN MAI TÚ OANH  10,000,000 VND
  25 06/09/2021 HUỲNH HẢI HẰNG  5,000,000 VND
  26 06/09/2021 MAI NGUYỄN  6,800,000 VND
  27 06/09/2021 NGUYỄN NGỌC NINH  1,000,000 VND
  28 06/09/2021 MY TRAN  22,351,200 VND
  29 07/09/2021 NGUYỄN MỸ DUYÊN  1,000,000 VND
  30 07/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  31 07/09/2021 PHẠM LÂM (HOA KỲ)  22,459,000 VND
  32 07/09/2021 BÌNH MINH ĐẶNG  5,000,000 VND
  33 07/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  6,750,975 VND
  34 07/09/2021 NGUYEN GIANG TRUC  40,000 VND
  35 07/09/2021 CAO THÁI SƠN  5,000,000 VND
  36 07/09/2021 GIA ĐÌNH TUẤN VY  2,000,000 VND
  37 08/09/2021 TRẦN THỊ THIÊN ÂN  500,000 VND
  38 08/09/2021 LUONG TRINH THANG  5,000,000 VND
  39 08/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  40 08/09/2021 PVK  1,000,000 VND
  41 08/09/2021 QUÁCH ĐINH DƯƠNG  15,000,000 VND
  42 09/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  43 10/09/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  100,000 VND
  44 10/09/2021 NGUYỄN TRỌNG SƠN  10,000,000 VND
  45 10/09/2021 NGUYỄN THỊ HOÀNG VY  5,000,000 VND
  46 11/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  47 13/09/2021 Cô HÀ AUSTRALIA 8,500,000 VND
  48 13/09/2021 KATINA DAI DIEN UC CHAU 7,614,000 VND
  49 13/09/2021 VŨ DUY  15,000,000 VND
  50 13/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  51 13/09/2021 GIA DINH JB NGUYEN 1,000,000 VND
  52 13/09/2021 PHẠM TẤT ĐẮC 10,000,000 VND
  53 13/09/2021 PHẠM DUY ANH 2,000,000 VND
  54 13/09/2021 HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT 500,000 VND
  55 13/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  56 13/09/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  57 14/09/2021 NGUYỄN TRUNG HIẾU 1,000,000 VND
  58 15/09/2021 VÕ THỊ THU VÂN 500,000 VND
  59 15/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  60 16/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  61 16/09/2021 HỘI DÒNG NỮ TU ĐỨC BÀ 10,000,000 VND
  62 16/09/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  63 17/09/2021 ĐỖ THẾ NAM 1,000,000 VND
  64 17/09/2021 NGUYỄN HOÀNG YẾN 2,000,000 VND
  65 17/09/2021 NGUYỄN TRỌNG SƠN 40,000,000 VND
  66 20/09/2021 PHẠM NGUYỄN MINH PHÚ  300,000 VND
  67 20/09/2021 NGÔ NGỌC THANH TRÚC  1,000,000 VND
  68 20/09/2021 THIÊN TRANG , QUANG KHẢI  500,000 VND
  69 22/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  70 22/09/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  71 23/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  72 23/09/2021 YẾN VŨ  10,000,000 VND
  73 24/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  10,000,000 VND
  74 24/09/2021 HIỆP HỘI THÁNH PHAOLO TÔNG ĐỒ DÂN NGOẠI  20,000,000 VND
  75 24/09/2021 TRẦN THỊ CÚC  22,720,000 VND
  76 25/09/2021 NGUYEN DUY TUONG HUNG  1,000,000 VND
  77 25/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  78 27/09/2021 GĐ TUOC NGUYEN  500,000 VND
  79 27/09/2021 BÙI NGỌC MINH TÂM  3,000,000 VND
  80 27/09/2021 CÁC CHÁU DŨNG, ĐẠT, HUY  5,000,000 VND
  81 27/09/2021 TA UY PHUONG  1,000,000 VND
  82 27/09/2021 CAO THÁI SƠN  5,000,000 VND
  83 27/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  84 27/09/2021 TRẦN SƠN ĐỈNH  100,000,000 VND
  85 28/09/2021 TRẦN SƠN ĐỈNH  36,042,000 VND
  86 28/09/2021 HUY PHẠM  1,231,000 VND
  87 28/09/2021 THANH QUANG LUU  89,855,123 VND
  88 28/09/2021 DAWN T TRAN CD CTTDVN OAKLAND CA USA  45,380,000 VND
  89 28/09/2021 VIETNAMESISCHER KULTURVEREIN HOHENL  7,933,500 VND
  90 28/09/2021 NGUYỄN TIẾN DŨNG - CĐ THÁNH PHERO TROISDORF  33,056,250 VND
  91 29/09/2021 TRAN THI THIEN AN  500,000 VND
  92 29/09/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  93 29/09/2021 LM NGUYỄN ĐÀI - GX THIÊN LÝ 12,000,000 VND
  94 29/09/2021 FATHER HOA, XU THUC HOA  25,000,000 VND
  95 30/09/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  96 30/09/2021 HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH  3,000,000 VND

   

  DANH SÁCH ÂN NHÂN HỖ TRỢ THÁNG 8: https://caritassaigon.vn/danh-sach-cac-an-nhan-ho-tro-van-phong-caritas-giup-nguoi-ngheo/

   

  Bài viết liên quan