• Yêu Thương Và Phục Vụ

Danh sách ân nhân hỗ trợ văn phòng Caritas giúp người nghèo tháng 8

 • Thứ năm, 10:17 Ngày 19/08/2021
 • DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
  QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
  Từ ngày 01 - 31/08/2021

  TỔNG CỘNG 815,438,000 VND
  1 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  2 02/08/2021 ANNA TRAN THI BICH NGOC  500,000 VND
  3 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  4 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  5 02/08/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  6 02/08/2021 TRAN QUOC NHAT  2,300,000 VND
  7 02/08/2021 VŨ NGỌC BẢO  2,000,000 VND
  8 02/08/2021 DINH NGOC HAN  5,000,000 VND
  9 02/08/2021 NGÔ THỊ THÙY TRANG  10,000,000 VND
  10 02/08/2021 QUỲNH HOA  2,000,000 VND
  11 02/08/2021 TRAN THI THANH THUY  3,000,000 VND
  12 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  13 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  14 03/08/2021 CHAU LE DAO  20,000,000 VND
  15 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  16 03/08/2021 MIBS  1,000,000 VND
  17 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  18 03/08/2021 ĐÀO TRỌNG THANH TRÚC  4,000,000 VND
  19 04/08/2021 NGUYỄN THANH TRÀ  8,000,000 VND
  20 04/08/2021 CAO XUÂN PHÚ  1,000,000 VND
  21 04/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  22 04/08/2021 AN SADEC  55,000,000 VND
  23 04/08/2021 NGUYEN THUY HOA QUY NGUYEN TRAI  18,250,000 VND
  24 04/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  25 04/08/2021 HOANG VUONG HUYNH  2,000,000 VND
  26 04/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  27 04/08/2021 VCSV  1,000,000 VND
  28 05/08/2021 NGUYỄN HOÀNG KIM LOAN  1,200,000 VND
  29 05/08/2021 PHI TRẦN  10,000,000 VND
  30 05/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  31 05/08/2021 TRAN DUC HANH Gx.THAI BINH  5,000,000 VND
  32 05/08/2021 BUI QUANG HUNG  1,000,000 VND
  33 05/08/2021 NGUYỄN MỸ DUYÊN  1,000,000 VND
  34 06/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  35 06/08/2021 BÙI LÊ NHẬT LINH  1,000,000 VND
  36 06/08/2021 CTY TNHH SINH HOA MOI TRUONG BINH LAN  5,000,000 VND
  37 06/08/2021 PVK  1,000,000 VND
  38 06/08/2021 TRAN MINH DANH  2,000,000 VND
  39 06/08/2021 PHAM NGOC ANH MINH  18,270,000 VND
  40 06/08/2021 ANH CHI KIM - NHU  10,000,000 VND
  41 06/08/2021 GIA DINH HOANG HUONG  500,000 VND
  42 06/08/2021 CHI HONG  22,631,000 VND
  43 06/08/2021 VU DO HOANG TUAN KIM PHUONG & NGOC LINH  2,285,000 VND
  44 06/08/2021 VTTHIEN  1,000,000 VND
  45 09/08/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  46 10/08/2021 Cty TNHH VSTARCHOOL hỗ trợ văn phòng T8.2021 .CT25 20,000,000 VND
  47 10/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  48 10/08/2021 TRINH THIEN AN  100,000 VND
  49 10/08/2021 TRUYEN  1,000,000 VND
  50 10/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  51 11/08/2021 TA THI HIEN  45,800,000 VND
  52 11/08/2021 TAM NGUYEN (USA)  22,574,000 VND
  53 11/08/2021 GIA DINH UYEN DIEP  50,000,000 VND
  54 11/08/2021 BÙI THỊ NGỌC MAI  2,000,000 VND
  55 11/08/2021 TRAN THI THIEN HUONG  5,000,000 VND
  56 11/08/2021 NGUYEN THI LIEN QUYEN  3,000,000 VND
  57 11/08/2021 DUNG TRAN - TORONTO (CANADA)  10,000,000 VND
  58 11/08/2021 VU THI TUOI  1,000,000 VND
  59 11/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  60 11/08/2021 LUU NGUYEN SON KHUYEN  5,000,000 VND
  61 12/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  62 12/08/2021 NGUYEN NGAI  4,534,000 VND
  63 12/08/2021 PHẠM QUỐC BẢO  200,000 VND
  64 12/08/2021 VU HUNG TIEN  5,000,000 VND
  65 12/08/2021 LY TRUONG  22,700,000 VND
  66 12/08/2021 VŨ PHƯƠNG NGHI  100,000 VND
  67 13/08/2021 LE BACH TRINH  1,500,000 VND
  68 13/08/2021 GĐ CHI HUONG MELBOURNE  35,000,000 VND
  69 13/08/2021 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ  46,100,000 VND
  70 13/08/2021 GĐ PHAOLO & THERESA  20,000,000 VND
  71 14/08/2021 TRAN THI HOA  200,000 VND
  72 14/08/2021 NGUYỄN THỊ THANH TÚ  200,000 VND
  73 16/08/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  74 16/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  75 16/08/2021 MAI THE HANG SON NHI  9,000,000 VND
  76 16/08/2021 VU TRAN CAO THANH  5,000,000 VND
  77 16/08/2021 PHẠM CHÍ TRUNG  11,000,000 VND
  78 16/08/2021 NGUYEN THI KHEN  2,000,000 VND
  79 16/08/2021 GIA DINH DAM NINH  3,000,000 VND
  80 16/08/2021 Anh chị KIM-NHU CALI  10,000,000 VND
  81 16/08/2021 GĐ BÙI NGỌC MINH TÂM  3,000,000 VND
  82 16/08/2021 PHAM THI THU  500,000 VND
  83 17/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  100,000 VND
  84 17/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  4,200,000 VND
  85 17/08/2021 PHONG NGUYEN HOUSTON TAXES  1,138,000 VND
  86 18/08/2021 LE VU THIET LONG  1,000,000 VND
  87 19/08/2021 ĐỖ XUÂN MAI  3,000,000 VND
  88 19/08/2021 DUONG THI THUY TRINH  1,000,000 VND
  89 19/08/2021 CHU MẠNH HÙNG  500,000 VND
  90 19/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  91 20/08/2021 A/C Minh Lan Hỗ trợ quỹ bác ái Tháng 8.2021 .CT25 20,000,000 VND
  92 20/08/2021 MR LIM  2,000,000 VND
  93 21/08/2021 PHAM THI PHUONG THAO  10,000,000 VND
  94 21/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  95 21/08/2021 LE MINH TAN  2,000,000 VND
  96 21/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  50,000,000 VND
  97 23/08/2021 LÊ QUANG VINH  8,000,000 VND
  98 23/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  80,000 VND
  99 23/08/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  100 23/08/2021 HONG NGUYEN  22,508,000 VND
  101 23/08/2021 TRUONG TRONG BINH  22,900,000 VND
  102 23/08/2021 LE VU MINH DUC  3,000,000 VND
  103 23/08/2021 LƯU TUẤN ANH  500,000 VND
  104 23/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  250,000 VND
  105 24/08/2021 ANH CHI LIEM BUI VA HANG NGUYEN USA  11,370,000 VND
  106 24/08/2021 NGO QUYEN USA  2,274,000 VND
  107 24/08/2021 ANH CHI STE VA OANH USA  2,274,000 VND
  108 24/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  109 24/08/2021 NGUYEN THU NGA  23,000,000 VND
  110 25/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  111 25/08/2021 PHERO NGUYỄN DŨNG SƠN  1,000,000 VND
  112 27/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  113 27/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  100,000 VND
  114 27/08/2021 PHAN GIA HUY QUANG  500,000 VND
  115 27/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  750,000 VND
  116 27/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  50,000 VND
  117 28/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  300,000 VND
  118 28/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  119 28/08/2021 NGUYEN HOANG ANH THU  500,000 VND
  120 28/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  121 30/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  50,000 VND
  122 30/08/2021 MR THIEU  5,100,000 VND
  123 30/08/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  124 30/08/2021 ĐỖ XUÂN MAI  1,500,000 VND
  125 30/08/2021 PHẠM TẤT ĐẮC  10,000,000 VND
  126 30/08/2021 LÊ BẠCH TRINH  1,700,000 VND
  127 30/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  150,000 VND
  128 30/08/2021 NGUYEN THI PHUONG NGOC ANH  200,000 VND
  129 31/08/2021 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH  1,000,000 VND
  130 31/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  131 31/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  132 31/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  133 31/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  134 31/08/2021 LÊ HOÀNG VIỆT  2,000,000 VND

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
  CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID  
  QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
  Từ ngày 01 - 31/08/2021

  TỔNG CỘNG 3,447,699,900 VND
  1 02/08/2021 VO THI PHUONG THUY  500,000 VND
  2 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  100,000 VND
  3 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  4 02/08/2021 Gia đình BUI NGOC MINH TAM  2,000,000 VND
  5 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  6 02/08/2021 VU QUOC HUNG  1,000,000 VND
  7 02/08/2021 THAO TUAN  5,000,000 VND
  8 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  9 02/08/2021 Gia đình TRAN THANH THANH  5,000,000 VND
  10 02/08/2021 PHẠM THỊ LOAN  5,000,000 VND
  11 02/08/2021 ĐINH THÁI Y  999,780,048 VND
  12 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  13 02/08/2021 LE NGOC HOANG HOI XDAP DUONG EMMAUS  15,000,000 VND
  14 02/08/2021 TS  9,000,000 VND
  15 02/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  16 02/08/2021 PHUONG CALI  7,000,000 VND
  17 02/08/2021 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN (Chị Hiệp và Chị Lan)  100,000,000 VND
  18 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  19 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  8,000,000 VND
  20 03/08/2021 Ông bà TA VAN THANH USA  23,000,000 VND
  21 03/08/2021 NGUYEN CONG DINH  300,000 VND
  22 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  10,000,000 VND
  23 03/08/2021 VƯƠNG XUÂN DUNG  1,000,000 VND
  24 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  300,000 VND
  25 03/08/2021 HOANG NGUYEN (ÚC)  3,443,628 VND
  26 03/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  27 03/08/2021 GX HÀ NỘI  30,000,000 VND
  28 04/08/2021 Chú KHOAN  5,000,000 VND
  29 04/08/2021 HỒ MỸ LINH  500,000 VND
  30 04/08/2021 NGUYỄN HOÀNG YẾN  10,000,000 VND
  31 04/08/2021 Lm NGUYỄN SANG  50,100,000 VND
  32 04/08/2021 HO THI THU MAI  23,000,000 VND
  33 05/08/2021 NGUYỄN NGỌC THỦY  3,000,000 VND
  34 05/08/2021 BACH NGOC PHUONG UYEN  2,000,000 VND
  35 05/08/2021 PHAN THAN AN PHU  600,000 VND
  36 05/08/2021 PHẠM THỊ KIM LAN  10,000,000 VND
  37 05/08/2021 ANNA MINH THU  10,000,000 VND
  38 05/08/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  200,000 VND
  39 06/08/2021 VU HUONG USA  12,000,000 VND
  40 06/08/2021 MARIA PHUONG CALI  2,500,000 VND
  41 06/08/2021 NGUYEN TRUNG HIEU  1,000,000 VND
  42 09/08/2021 GX HÀ NỘI  20,000,000 VND
  43 09/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  44 09/08/2021 LY CAM PHUOC  5,000,000 VND
  45 09/08/2021 VY,YEN,THU,THUY   9,136,000 VND
  46 09/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  47 09/08/2021 NGUYEN THI DUC - CALI   11,500,000 VND
  48 09/08/2021 Bác MẠNH TUẤN    8,450,000 VND
  49 09/08/2021 PHAN DO ANH THU  15,000,000 VND
  50 09/08/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  51 09/08/2021 NGUYEN HUU QUANG  3,000,000 VND
  52 09/08/2021 NGUYEN THE DUAT  500,000 VND
  53 09/08/2021 KHẢ HÂN  34,710,000 VND
  54 09/08/2021 TRAN THI CUC VAN THANH THI PHAM  2,295,000 VND
  55 09/08/2021 NGUYEN AN VINH THANG  2,000,000 VND
  56 09/08/2021 NGOC CUONG NGUYEN (ÚC)  16,790,000 VND
  57 09/08/2021 TRAN THI ANH PHUONG  50,000,000 VND
  58 10/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  400,000 VND
  59 10/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  60 10/08/2021 AMY HOANG FLORIDA USA  11,500,000 VND
  61 11/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,500,000 VND
  62 11/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  63 11/08/2021 NGUYEN NGOC CHAU  2,000,000 VND
  64 11/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  65 11/08/2021 Lm NGUYỄN SANG  17,000,000 VND
  66 11/08/2021 LUU NGUYEN THAO VY  1,000,000 VND
  67 11/08/2021 DO HOANG PHUONG THAO  200,000 VND
  68 11/08/2021 Cô Chú NGAN (USA)  4,600,000 VND
  69 11/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  4,000,000 VND
  70 12/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,500,000 VND
  71 12/08/2021 LÝ CẨM PHƯỚC  16,100,000 VND
  72 12/08/2021 CHU QUANG ĐỊNH (USA)  146,380,500 VND
  73 12/08/2021 Anh MẠNH  5,000,000 VND
  74 13/08/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  1,100,000 VND
  75 13/08/2021 LE HUONG  200,000 VND
  76 13/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  77 13/08/2021 BUI NGOC TUAN DZU  500,000 VND
  78 13/08/2021 PAUL HẢI TRIỀU & MARIA KIM LIÊN  10,000,000 VND
  79 13/08/2021 Các cháu ALEX - ELISE - ETHAN (TEXAS)  4,600,000 VND
  80 13/08/2021 DUONG THI HAI TAN  500,000 VND
  81 14/08/2021 PHẠM NGUYỄN MINH PHÚ  500,000 VND
  82 14/08/2021 Y BÁC SĨ TRẠI PHONG DI LINH  50,000,000 VND
  83 16/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  84 16/08/2021 HỒ THỊ KIM THANH  500,000 VND
  85 16/08/2021 VŨ THỊ ÁNH DƯƠNG  500,000 VND
  86 16/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  87 16/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  88 16/08/2021 LE VU VAN LINH  200,000 VND
  89 16/08/2021 DANH ĐOÀN  9,998,900 VND
  90 16/08/2021 NGÔ NGỌC THANH TRÚC  500,000 VND
  91 16/08/2021 LÊ VŨ VĂN LINH  500,000 VND
  92 16/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  93 16/08/2021 KHANH QUOC NGUYEN  16,013,656 VND
  94 17/08/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  100,000 VND
  95 17/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  96 17/08/2021 CHÚ LUAN  10,000,000 VND
  97 17/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  98 17/08/2021 HOANG TRAN KIM VU (500$)  11,380,000 VND
  99 17/08/2021 BICH LIEU THI TRIEU - EDWARD  227,600,000 VND
  100 17/08/2021 CHU QUANG ĐỊNH  159,320,000 VND
  101 17/08/2021 UNG THANH MAI  67,915,840 VND
  102 17/08/2021 TÚ ĐẶNG  11,380,000 VND
  103 17/08/2021 LAN HƯƠNG NGUYỄN (USA)  11,293,600 VND
  104 17/08/2021 NGUYỄN THẢO VÂN  9,071,000 VND
  105 17/08/2021 CTY QUANG MINH  20,000,000 VND
  106 17/08/2021 Chị BẢO VÂN  9,000,000 VND
  107 18/08/2021 MS THAI LE HIEN  3,000,000 VND
  108 18/08/2021 QUACH DINH DUONG  20,000,000 VND
  109 18/08/2021 HIEU TRAN  8,233,000 VND
  110 18/08/2021 NGUYẼN THỊ KIM THUẬN  5,316,600 VND
  111 18/08/2021 NGỌC HÀ  7,974,900 VND
  112 18/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  113 18/08/2021 ĐỖ THỊ BÍCH CHI  2,000,000 VND
  114 18/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  115 18/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  116 18/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  117 19/08/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  118 19/08/2021 HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT  500,000 VND
  119 19/08/2021 TRẦN NGỌC ANH (THỤY ĐIỂN)  10,000,000 VND
  120 19/08/2021 LÊ NGUYỄN VĂN LONG (VIỆT KIỀU ĐỨC)  14,000,000 VND
  121 19/08/2021 VIINRIIC NICHE PERFUME GALLERY  10,000,000 VND
  122 20/08/2021 GIA ĐÌNH BẮC NINH BẮC CALIFORNIA  281,081,910 VND
  123 20/08/2021 TRẦN THỊ ANH ĐÀO  1,000,000 VND
  124 20/08/2021 TUYEN NGUYEN CANADA  20,000,000 VND
  125 20/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  3,000,000 VND
  126 21/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  67,531,482 VND
  127 21/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  128 23/08/2021 NGUYEN THUY PHUONG LAN  300,000 VND
  129 23/08/2021 NGUYEN HUONG  14,000,000 VND
  130 23/08/2021 NGUYEN THUY PHUONG LAN  700,000 VND
  131 23/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  200,000 VND
  132 23/08/2021 GĐ Ông Bà Cố LÊ THANH NGỌC  20,000,000 VND
  133 23/08/2021 TA UY PHUONG  1,000,000 VND
  134 23/08/2021 GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO AUCKLAND NZ  23,155,500 VND
  135 23/08/2021 LUU HOANG KIEM  500,000 VND
  136 24/08/2021 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO  500,000 VND
  137 24/08/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  100,000 VND
  138 24/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  23,000,000 VND
  139 24/08/2021 NHÂN VIÊN TRẠI PHONG DI LINH  8,400,000 VND
  140 24/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  141 24/08/2021 B/O NGUYEN VAN HUYNH - DNCG TGP HÀ NỘI  100,000,000 VND
  142 24/08/2021 CÔ ÁNH (USA) - LM PHẠM VĂN CHƯƠNG CHUYỂN GIÚP 13,656,000 VND
  143 25/08/2021 MS HOANG THI KHANH TRANG-LP  5,000,000 VND
  144 25/08/2021 HOANG NGUYEN  5,000,000 VND
  145 25/08/2021 NGO LAM THANH TAM  1,000,000 VND
  146 25/08/2021 GIA DINH PHANTEGIO  1,000,000 VND
  147 25/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  148 26/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  67,215,208 VND
  149 26/08/2021 NGUYEN DUY TUONG HUNG  1,000,000 VND
  150 26/08/2021 MS THAI LE HIEN  3,000,000 VND
  151 26/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  20,000,000 VND
  152 26/08/2021 NGUYEN THI DIEM DUNG  2,266,000 VND
  153 26/08/2021 QUOC HOA - TEXAS  6,000,000 VND
  154 27/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,500,000 VND
  155 27/08/2021 GIA DINH DOAN FAMILY  11,365,000 VND
  156 27/08/2021 PHAN DUNG  22,680,000 VND
  157 27/08/2021 DINH THI NGOC NHUNG (ÚC)  7,806,878 VND
  158 27/08/2021 TRAN NGO NHIEN TUC  1,000,000 VND
  159 28/08/2021 PHẠM LÂM (HOA KỲ)  22,353,630 VND
  160 30/08/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  500,000 VND
  161 30/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  162 30/08/2021 MARIA MAI ANH  5,000,000 VND
  163 30/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  164 30/08/2021 Ông bà ĐẶNG VĂN TƯỞNG  120,000,000 VND
  165 31/08/2021 PHẠM LÂM (HOA KỲ)  44,705,620 VND
  166 31/08/2021 NGUYỄN TRỌNG SƠN  5,000,000 VND
  167 31/08/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  168 31/08/2021 3 HỌC VIÊN CTY TRẦN ĐÌNH CỬU  1,500,000 VND
  *** 16/08/2021 Ông bà NGUYỄN VĂN TÀI (gửi tiền mặt ngoại tệ)  1.000 USD 
    20/08/2021 Gia đình THUẬN TRẦN & MEGAN NGUYỄN (gửi tiền mặt) 23,000,000 VND

   

  https://caritassaigon.vn/tiep-tuc-danh-sach-cac-an-nhan-ho-tro-van-phong-caritas-giup-nguoi-ngheo-578/

   

 • Hình ảnh
 • Bài viết liên quan