• Yêu Thương Và Phục Vụ

Điều 1: Danh xưng

-         CARITAS TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM  (gọi tắt là “CARITAS SÀI GÒN”) là thành phần của Caritas Việt Nam.

-         Caritas TGP-TpHCM qui tụ mọi thành phần giáo dân, giáo sĩ trong các Giáo Xứ, các Dòng Tu Nam Nữ, các Hiệp hội, các giới, gọi chung là các đoàn thể bác ái xã hội, không phân biệt tôn giáo, trực thuộc hoặc đang hoạt động trong Giáo Phận TP HCM.

 Điều 2: Mục đích

-         Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc.

-         Phát huy tình yêu thương bác ái giữa mọi người trong xã hội.

-         Thăng tiến và phát triển con người toàn diện.

-         Giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai hay dịch bệnh.

 Điều 3: Nội dung

-         Mời gọi các Kitô hữu thực thi bổn phận bác ái trong cuộc sống hằng ngày, vì nền tảng sinh hoạt của giáo xứ là hoạt động bác ái.     

-         Thông tin về nhu cầu xã hội để các giáo xứ, các đoàn thể trong và ngoài giáo phận chọn lựa và định hướng hoạt động bác ái, xã hội, từ thiện. 

-         Hỗ trợ các hoạt động bác ái xã hội hiện hành; thúc đẩy thiết lập Caritas trong từng giáo xứ; liên kết các tổ chức và hoạt động thành mạng lưới Caritas trong tổng giáo phận.

-         Huy động rộng rãi các nguồn lực từ cá nhân, các đoàn thể, khởi đi từ các giáo xứ, cho hoạt động của Caritas.

-         Đề xuất các phương án và các giải pháp cho các hoạt động cứu trợ, từ thiện, bác ái xã hội để đạt được kết quả hữu hiệu.

   Điều 4: Đối tượng phục vụ

-         Người thiếu thốn về vật chất và tinh thần, không đủ phương tiện để sống, bị gạt ra bên lề xã hội.

-         Người bị bỏ rơi: trẻ em mồ côi, đường phố; mù chữ; phụ nữ bị bạo hành; những di dân nghèo khổ…

-         Những người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần, phong cùi, nghiện rượu, ma túy, nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam…

-         Những nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, tai nạn… cần cứu trợ khẩn cấp.

 Điều 5: Điều hành

-         Caritas Tgp TpHCM sinh họat dưới sự chỉ đạo của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục, đồng thời được hướng dẫn và liên kết với Caritas Việt Nam.

-         Ban Điều Hành Caritas Tgp TpHCM, đứng đầu là Linh mục Trưởng ban, sẽ điều hành các hoạt động của Caritas Tổng giáo phận theo chương trình hành động được Ban Quản Trị thông qua.

-         Văn phòng Caritas Tgp TpHCM: 180 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

              Tel: 08 3930 9060 - Fax: 08 3930 9066 - E.mail: caritassaigon@gmail.com

 Xin mọi thành phần dân Chúa trong gia đình Tổng giáo phận hãy tích cực tham gia công việc bác ái yêu thương. Nguyện xin Thiên Chúa là Suối nguồn Hồng ân luôn đồng hành và chúc phúc cho anh chị em.

 

Ban hành tại Tòa Tổng Giám Mục TP.HCM ngày 10/ 07/ 2009

 Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN

    Hồng Y – Tổng Giám Mục

  • Hình ảnh