• Yêu Thương Và Phục Vụ

Danh sách ân nhân hỗ trợ văn phòng giúp người nghèo tháng 10

 • Thứ ba, 14:13 Ngày 05/10/2021
 • DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
  QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
  Từ ngày 01 - 12/10/2021

   

  TỔNG CỘNG 436,892,000 VND
  1 01/10/2021 THANH HÀ BÙI  6,916,000 VND
  2 01/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  9,000,000 VND
  3 01/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  27,800,000 VND
  4 01/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  5 01/10/2021 HOÀNG THẾ PHONG  5,000,000 VND
  6 01/10/2021 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH  1,000,000 VND
  7 01/10/2021 LÊ THÚY AN  1,000,000 VND
  8 02/10/2021 NGUYỄN THỊ THÚY NGA  10,000,000 VND
  9 02/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  10 02/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  11 02/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  3,000,000 VND
  12 04/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000 VND
  13 04/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  14 04/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  15 04/10/2021 PHẠM THỊ LOAN  4,000,000 VND
  16 04/10/2021 CHAU LE DAO  20,000,000 VND
  17 04/10/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  18 04/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  19 04/10/2021 TRẦN TUẤN AN  100,000 VND
  20 04/10/2021 GĐ LIÊM HƯƠNG  5,000,000 VND
  21 04/10/2021 QUAN THI BICH  114,000,000 VND
  22 04/10/2021 HUỲNH THỊ NHƯ ANH  22,850,000 VND
  23 04/10/2021 Cty XNK VINA ĐẠI VIỆT hỗ trợ Văn Phòng Quý 4.2021 4,620,000 VND
  24 05/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  25 05/10/2021 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC  1,000,000 VND
  26 05/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  27 05/10/2021 VO THI PHUONG THUY  500,000 VND
  28 05/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  199,000 VND
  29 05/10/2021 VTTHIEN  1,000,000 VND
  30 05/10/2021 BÙI LÊ NHẬT LINH  1,000,000 VND
  31 06/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  300,000 VND
  32 06/10/2021 NGUYỄN VĂN CƯỜNG CANADA  5,000,000 VND
  33 06/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,325,000 VND
  34 07/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  35 08/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  501,000 VND
  36 09/10/2021 PHẠM THANH HẰNG  5,000,000 VND
  37 09/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  38 11/10/2021 Gx.TỬ ĐÌNH  50,000,000 VND
  39 11/10/2021 Gx.TÂN PHÚ  5,000,000 VND
  40 11/10/2021 HIỀN PHẠM  7,000,000 VND
  41 11/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000 VND
  42 11/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  4,600,000 VND
  43 11/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  30,000 VND
  44 11/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  45 11/10/2021 NGAN THI HUONG THUY  1,000,000 VND
  46 11/10/2021 ĐỖ NGUYỄN HOÀNG ANH  1,000,000 VND
  47 11/10/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA  100,000 VND
  48 11/10/2021 GĐ HOÀNG HƯƠNG  500,000 VND
  49 11/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  250,000 VND
  50 11/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  201,000 VND
  51 11/10/2021 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH  20,000,000 VND
  52 11/10/2021 TRẦN TRỌNG KHIÊM  1,000,000 VND
  53 11/10/2021 ANH CHỊ CHI - PHƯƠNG (ÚC)  8,000,000 VND
  54 11/10/2021 Cty TNHH VSTARCHOOL hỗ trợ văn phòng T10.2021 20,000,000 VND
  55 12/10/2021 NGUYỄN THỊ KIM THU  5,000,000 VND
  56 12/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  10,000,000 VND
  57 12/10/2021 SR.NGỌC HOA & SR.THU ĐÔNG (VP CARITAS SG) 22,000,000 VND
  58 12/10/2021 GIUSE AN BÌNH  200,000 VND
  59 12/10/2021 PHANXICO XAVIE TRAN QUANG HIEU +MARIA TRAN THI THAT  23,000,000 VND
  60 12/10/2021 VŨ PHƯƠNG NGHI  200,000 VND

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
  CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID  
  QUA CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG
  Từ ngày 01 - 12/10/2021

   

  TỔNG CỘNG 75,535,000 VND
  1 01/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  2 01/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  3 01/10/2021 TS  7,000,000 VND
  4 01/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  5 01/10/2021 TRẦN THỊ CÚC  25,000,000 VND
  6 02/10/2021 TRẦN ĐỨC HY  200,000 VND
  7 02/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  5,000,000 VND
  8 04/10/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  9 04/10/2021 LÊ VŨ VĂN LINH  200,000 VND
  10 04/10/2021 PHẠM TẤT ĐẮC  10,000,000 VND
  11 05/10/2021 NGUYỄN HOÀNG YẾN  2,000,000 VND
  12 05/10/2021 NGUYỄN MỸ DUYÊN  1,000,000 VND
  13 06/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  500,000 VND
  14 06/10/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  20,000 VND
  15 08/10/2021 HỒ NGỌC BÍCH  500,000 VND
  16 08/10/2021 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG THẢO  200,000 VND
  17 08/10/2021 MỘT ÂN NHÂN  300,000 VND
  18 08/10/2021 THANH LOAN  4,515,000 VND
  19 09/10/2021 PHẠM NGỌC LAN VY  2,000,000 VND
  20 11/10/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH  50,000 VND
  21 11/10/2021 NGÔ THỊ BÍCH HẠNH 10,000,000 VND
  22 12/10/2021 TRẦN DUY KHIÊM  1,000,000 VND

  link danh sách ân nhân hỗ trợ tháng 9: https://caritassaigon.vn/danh-sach-cac-an-nhan-ho-tro-van-phong-caritas-giup-nguoi-ngheo-thang-9/

  Bài viết liên quan