• Yêu Thương Và Phục Vụ

Thư kêu gọi tinh thần liên đới và tương thân để phòng chống đại dịch

  • Thứ bảy, 10:30 Ngày 05/06/2021
  • THƯ KÊU GỌI
    TINH THẦN LIÊN ĐỚI VÀ TƯƠNG THÂN ĐỂ PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH

    KÍNH GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VIỆT NAM

     

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan