• Yêu Thương và Phục Vụ

Caritas TGP Sài Gòn: Họp Quý Cha linh hướng các Giáo hạt cuối năm

 • Thứ sáu, 08:13 Ngày 26/01/2024
 • Thời điểm cuối năm luôn là dịp để mỗi cá nhân, đoàn thể nhìn lại các hoạt động của mình trong 365 ngày vừa qua. Nhìn lại để đúc kết những thành quả cũng như những điều chưa hoàn thiện, để từ đó đặt ra mục tiêu, hướng đi cho năm mới.
  Với tinh thần đó, cùng sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, sáng 26/1/2023, lúc 9h00, Cha Gđ. Caritas, cùng với Quý Cha Linh hướng, Quý Soeurs đã bắt đầu cuộc họp báo cáo kế hoạch bác ái của Caritas TGPSG  với lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng.
  Mở đầu, Cha GĐ. Caritas gửi lời chào đến Đức Tổng Giuse, Quý Cha, Quý Soeurs và giới thiệu với mọi người về các thành viên mới trong Vp. Caritas. Đồng thời, Ngài cũng sơ lược lại thành tích hoạt động bác ái trong năm 2023. Nhìn chung, các chương trình bác ái tương đối phong phú, hướng tơi nhiều đối tượng trong Giáo phận. Hầu hết mọi hoạt động đều diễn ra thành công tốt đẹp. Song, một vài bài học kinh nghiệm cũng được rút ra để Caritas có thể phục vụ tốt hơn ở những dự định mới trong tương lai.
  Tiếp tục buổi họp là lời chỉ dạy của Đức Tổng Giuse đến với mọi người.
         - Trước hết, Ngài cám ơn tất cả các Cha, anh chị em cũng như toàn thể dân Chúa trong Giáo phận đã rất quảng đại lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe lời của những Giáo hạt cũng như lắng nghe lời kêu gọi của Ngài, lắng nghe lời kêu gọi của người nghèo để tất cả mọi người đều hăng say vào những công việc thực thi bác ái, những kế hoạch bác ái của chúng ta để giúp cho Giáo Hội suốt một năm vừa qua. Ngài rất vui mừng khi thấy Tổng Giáo phận của chúng ta có nhiều nhà hảo tâm luôn mở rộng tấm lòng trong các hoạt động của Caritas.
        - Kế đến, Ngài nhấn mạnh đến các hoạt động của chúng ta đó là hoạt động của Caritas, phục vụ một cách vô vị lợi. Caritas là một Đức Ái hoàn hảo từ Chúa. Mình làm vì một động lực, một động cơ, là tình yêu của Chúa thật. Không phô trương hay trình diễn.
        - Cuối cùng, Ngài nhắn nhủ tất cả mọi người về tính nhạy bén phục vụ, nhạy bén về lòng bác ái của anh chị em mình không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.
  Sau đó, là phần tình bày của Cha Gđ. Caritas về các dự án mới trong năm 2024, đồng thời ngài cũng mời gọi Quý Cha đóng góp ý kiến để cho các dự án được thực hiện tốt đẹp và hiệu quả hơn.

  Kết thúc buổi họp, Cha GĐ đại diện cảm ơn và chúc tết Đức Tổng Giuse cùng toàn thể. Mọi người dâng lời tạ ơn Chúa và ra về bình an trong tinh thần hiệp hành vì Chúa, vì Giáo Hội.

  TT Caritas TGPSG

 • Hình ảnh
 • Bài viết liên quan