• Yêu Thương và Phục Vụ

  • CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI GIÁO XỨ HIỂN LINH - THỦ ĐỨC
    • CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI GIÁO XỨ HIỂN LINH - THỦ ĐỨC

      “Đẹp thay những bước chân rao giảng Tin Mừng” Ngày 21/04/2024 Chúa nhật Chúa Chiên Lành – Ơn Thiên Triệu –  Ban Y tế - Caritas TGP Sài Gòn cộng tác với Giới y tế Công giáo đã đến Giáo xứ Hiển Linh, P. Linh Trung, Thủ Đức để thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho người có hoàn cảnh khó khăn để thực hiện đúng sứ vụ của mình. Đồng thời cũng để nói lên tinh thần truyền giáo mà Chúa mời gọi mỗi người chung tay góp sức vào trong Giáo Hội.

  • Hình ảnh