• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • CHƯƠNG TRÌNH - MỜI GỌI CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN TẠI CHỖ HỖ TRỢ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
    • CHƯƠNG TRÌNH - MỜI GỌI CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN TẠI CHỖ HỖ TRỢ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

      Trước tình hình xã hội sau thời gian phải đối phó với dịch bệnh, kinh tế ngày càng khó khăn, rất nhiều gia đình đang thật sự cần được giúp đỡ để ổn định đời sống. Một ân nhân đã ngỏ ý muốn cộng tác với Caritas Sài Gòn để thực hiện một chương trình bác ái, giúp đỡ những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn. Đáp lại tấm lòng bác ái, quảng đại đó, Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn phối hợp cùng một số giáo xứ, các nhà hảo tâm và ân nhân trên cùng triển khai chương trình hỗ trợ này.

  • Hình ảnh