• Yêu Thương Và Phục Vụ

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS GIÚP NGƯỜI NGHÈO

 • Thứ hai, 16:10 Ngày 28/06/2021
 •  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
  Từ ngày 01/05/2021 - 24/06/2021

                                                   TỔNG CỘNG 163,200,000 VND
  1 04/05/2021 NGUYỄN HÙNG MẠNH 1,000,000 VND
  2 05/05/2021 NGUYỄN LÊ HOÀNG 500,000 VND
  3 10/05/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  4 10/05/2021 Cty TNHH VSTARCHOOL 20,000,000 VND
  5 17/05/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  6 19/05/2021 PHẠM HOÀNG BẢO CHÂU 100,000 VND
  7 20/05/2021 Anh chị MINH LAN 20,000,000 VND
  8 26/05/2021 ĐINH QUỐC TOÀN 500,000 VND
  9 26/05/2021 PHAN GIA HUY QUANG 500,000 VND
  10 27/05/2021  PHẠM THỊ TỰ TRANG 2,200,000 VND
  11 29/05/2021 MỘT ÂN NHÂN 2,000,000 VND
  12 31/05/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  13 31/05/2021 HOÀNG NGỌC KHÁNH LINH 1,000,000 VND
  14 31/05/2021 HUỲNH QUỐC KHÁNH 400,000 VND
  15 31/05/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  16 31/05/2021 TRẦN DUY KHIÊM 500,000 VND
  17 01/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 300,000 VND
  18 01/06/2021 CÔ ĐIỆP 6,000,000 VND
  19 01/06/2021 PHERO NGUYỄN DŨNG SƠN 1,000,000 VND
  20 03/06/2021 BÙI KHẮC HOAN 4,000,000 VND
  21 04/06/2021 PHẠM QUỐC BẢO 200,000 VND
  22 05/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  23 05/06/2021 TRẦN MINH TUẤN 5,000,000 VND
  24 07/06/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  25 07/06/2021 TRẦN CHU HUY PHONG 500,000 VND
  26 07/06/2021 LE BACH TRINH 1,000,000 VND
  27 07/06/2021 PHẠM ĐẠI DƯƠNG 500,000 VND
  28 08/06/2021 QUÁCH THỊ MỘNG HUYỀN 1,000,000 VND
  29 10/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  30 10/06/2021 TỔ CHỨC SCC hỗ trợ 39 hoàn cảnh nghèo ở Gò Vấp 7,800,000 VND
  31 11/06/2021 Cty TNHH VSTARCHOOL 20,000,000 VND
  32 11/06/2021 NGUYỄN THẢO UYÊN 2,000,000 VND
  33 11/06/2021 HOÀNG HƯƠNG 500,000 VND
  34 11/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 200,000 VND
  35 12/06/2021 TRẦN ANH DUY 1,000,000 VND
  36 12/06/2021 KYLE TRƯƠNG 1,000,000 VND
  37 14/06/2021 Cô HƯỜNG (Tân Bình) 1,000,000 VND
  38 14/06/2021 HOANG MINH MAI KHUYEN 1,000,000 VND
  39 14/06/2021 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH 3,000,000 VND
  40 14/06/2021 VŨ PHƯƠNG NGHI 100,000 VND
  41 14/06/2021 CHAU LE DAO 10,000,000 VND
  42 14/06/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  43 14/06/2021 VŨ NGHI UYÊN 100,000 VND
  44 14/06/2021 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 5,000,000 VND
  45 14/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  46 14/06/2021 PHẠM QUỐC BẢO 200,000 VND
  47 15/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  48 17/06/2021 LÊ THỊ VÂN 1,000,000 VND
  49 17/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  50 18/06/2021 ĐỖ NGỌC LAN HƯƠNG 2,000,000 VND
  51 19/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  52 21/06/2021 CHU THỊ THIÊN ÂN 1,000,000 VND
  53 21/06/2021 ĐỖ NGUYÊN KHA 100,000 VND
  54 21/06/2021 HUỲNH PHAN THÚY VI 300,000 VND
  55 21/06/2021 VŨ THỊ HÀ 1,000,000 VND
  56 21/06/2021 NHAT DUONG 200,000 VND
  57 21/06/2021 DAO TRONG THANH TRUC 2,000,000 VND
  58 21/06/2021 HỒ THỊ  MỸ HẠNH 2,000,000 VND
  59 21/06/2021 Anh chị MINH LAN 20,000,000 VND
  60 23/06/2021 CHU MẠNH HÙNG 500,000 VND
  61 24/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 6,000,000 VND

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO TRONG MÙA DỊCH COVID  
  Từ ngày 01/05/2021 - 24/06/2021 

                                                    TỔNG CỘNG 183,720,000 VND
  1 01/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  2 02/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  3 07/06/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH 50,000 VND
  4 07/06/2021 TRẦN DUY KHIÊM 500,000 VND
  5 07/06/2021 PHẠM UYÊN VI 500,000 VND
  6 08/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 5,000,000 VND
  7 11/06/2021 LÊ VŨ VĂN LINH 100,000 VND
  8 12/06/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH 50,000 VND
  9 14/06/2021 NGUYỄN THỊ THÂN 5,000,000 VND
  10 15/06/2021 GIA DINH PHANTEGIO 500,000 VND
  11 15/06/2021 TRẦN NGUYỄN HỒNG DUYÊN 1,000,000 VND
  12 16/06/2021 CARITAS VIỆT NAM 150,000,000 VND
  13 16/06/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH 20,000 VND
  14 17/06/2021 NGAN THI HUONG THUY 1,000,000 VND
  15 18/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  16 19/06/2021 LÊ DŨNG QUÍ 6,000,000 VND
  17 22/06/2021 PHAN VÕ MINH ANH 2,000,000 VND
  18 23/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 5,000,000 VND
  19 24/06/2021 VŨ THẾ MINH 5,000,000 VND
  20 24/06/2021 MARIA NGUYỄN THỊ LƠ 1.500 USD
  21 14/06/2021 HẠNH TRẦN 300 USD
  22 17/06/2021 Cha Giuse NGUYỄN TRUNG ĐIỂM 1.500 EUR

  Nhóm Câu lạc bộ sân golf Family Long Thành đã ủng hộ 3 tấn gạo

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
  Từ ngày 25 - 30/06/2021

  TỔNG CỘNG 40,335,000 VND
  1 25/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  2 25/06/2021 NGUYỄN DŨNG SƠN 1,000,000 VND
  3 26/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  4 28/06/2021 NGUYỄN MỸ DUYÊN 500,000 VND
  5 28/06/2021 NGUYEN DUY TUONG HUNG 1,000,000 VND
  6 28/06/2021 ROSA HUỲNH THỊ HỒNG LIÊN 5,000,000 VND
  7 28/06/2021 Gia đình PHANTEGIO 250,000 VND
  8 28/06/2021 DƯƠNG MẠNH HÙNG 250,000 VND
  9 28/06/2021 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 500,000 VND
  10 29/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  11 30/06/2021 Chị MỸ DUNG 4,590,000 VND
  12 30/06/2021 ĐỖ MINH TUY 22,950,000 VND
  13 30/06/2021 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 2,295,000 VND

   

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
  CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID  
  Từ ngày 25 - 30/06/2021

  TỔNG CỘNG 233,410,000 VND
  1 26/06/2021 NGUYỄN VĂN THANH 2,000,000 VND
  2 28/06/2021 HỒ MỸ LINH 300,000 VND
  3 28/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  4 28/06/2021 PHAN GIA HUY QUANG 500,000 VND
  5 28/06/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH 20,000 VND
  6 28/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 500,000 VND
  7 28/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  8 28/06/2021 LÊ MINH HẢI 2,000,000 VND
  9 28/06/2021 Gia đình TRẦN THANH THANH 5,000,000 VND
  10 28/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 5,000,000 VND
  11 28/06/2021 TRẦN THỊ ÁNH HỒNG 2,000,000 VND
  12 28/06/2021 HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT 500,000 VND
  13 29/06/2021 MỘT ÂN NHÂN 200,000,000 VND
  14 29/06/2021 PHẠM TẤT ĐẮC 5,000,000 VND
  15 29/06/2021 TRAN NGO NHIEN TUC 1,000,000 VND
  16 30/06/2021 ANH NGOC DAO 4,590,000 VND
  17 30/06/2021

  MỘT ÂN NHÂN

  500,000 VND
  18 30/06/2021 MỘT ÂN NHÂN

  3,000,000 VND

   

  Chị Teresa Nguyễn Thụy Thùy Dung (công ty TNHH thép POMINA) hỗ trợ 5 tấn gạo

  Ông Bà G.B Trần Ngọc Đức ( công ty TNHH SX-XD-TM RẠNG ĐÔNG S.P.CA) hỗ trợ 5 tấn gạo 

  Chị Nguyễn Thị Kim Dung hỗ trợ 1000 trứng vịt 

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG CARITAS TGP TP.HCM
  Từ ngày 1/07 - 3/07/2021

  TỔNG CỘNG 25,000,000 VND
  1 01/07/2021 NGUYỄN THỊ TUYẾT THANH hỗ trợ văn phòng .CT25 2,000,000 VND
  2 01/07/2021 HOÀNG CÚC - GXHB hỗ trợ văn phòng .CT25 5,000,000 VND
  3 02/07/2021 TRẦN CHU HUY PHONG hỗ trợ văn phòng .CT25 500,000 VND
  4 02/07/2021 ĐOÀN MINH THẮNG hỗ trợ văn phòng .CT25 10,000,000 VND
  5 03/07/2021 MỘT ÂN NHÂN hỗ trợ văn phòng .CT25 5,000,000 VND
  6 03/07/2021 MỘT ÂN NHÂN hỗ trợ văn phòng .CT25 2,500,000 VND

   

  DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
  CHUNG TAY LAN TỎA YÊU THƯƠNG TRONG MÙA DỊCH COVID

  Từ ngày 1/07 - 3/07/2021

  TỔNG CỘNG 665,400,000 VND
  1 01/07/2021 NGUYỄN THANH THÚY 35,000,000 VND
  2 01/07/2021 Chị Anna NGUYỄN THỊ XUÂN 6,000,000 VND
  3 01/07/2021 Chị MỘNG THU 1,800,000 VND
  4 01/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 1,000,000 VND
  5 01/07/2021 ĐỖ THỊ KIM NGỌC 50,000,000 VND
  6 01/07/2021 GĐ ĐINH VIỆT SỬ - ĐỖ THỊ KIM CÚC 50,000,000 VND
  7 01/07/2021 GĐ ĐỖ VĂN KHÁNH - TRẦN KIM PHƯỢNG 50,000,000 VND
  8 01/07/2021 GĐ ĐỖ THỊ NGUYỆT 100,000,000 VND
  9 01/07/2021 NGO PHAM NGUYEN VAN BINH MINH 100,000 VND
  10 01/07/2021 TRẦN DUY KHIÊM 1,000,000 VND
  11 02/07/2021 ĐẶNG XUÂN TÂM 1,000,000 VND
  12 02/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 2,000,000 VND
  13 02/07/2021 MỘT ÂN NHÂN 110,000,000 VND
  14 02/07/2021 LÊ THỊ THANH BÌNH 500,000 VND
  15 03/07/2021 NGUYỄN THỊ BẮC QUANG 2,000,000 VND
  16 03/07/2021 VÂN QUỲNH 5,000,000 VND
  17 03/07/2021 TRAN THI THOAN CARITAS BẮC NINH 250,000,000 VND
  18 02/07/2021 MARIA DƯƠNG ĐỖ MỸ PHƯỢNG hỗ trợ 100USD

  100 USD

  Bài viết liên quan