• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Caritas TGP Sài Gòn: Chung tay lan tỏa yêu thương với Sai Gon Children's Charity (SCC)
  • CARITAS TGP SÀI GÒN:TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ THIẾU NHI VÀ SINH NHẬT CÁC BÉ TẠI MÁI ẤM TERESA CALCUTTA