• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • CARITAS NHÂN HÒA KHÔNG LÀM NGƠ TRƯỚC NGƯỜI NGHÈO
    • CARITAS NHÂN HÒA KHÔNG LÀM NGƠ TRƯỚC NGƯỜI NGHÈO

      “Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4, 7). Đó là chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô huấn dụ cho Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo lần thứ bảy Chúa Nhật 19/11/2023.