• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Caritas TGP Sài Gòn: Tổ chức Ngày Thế Giới Người Nghèo 13-11-2022
    • Caritas TGP Sài Gòn: Tổ chức Ngày Thế Giới Người Nghèo 13-11-2022

      Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Ngày thế giới người nghèo lần thứ VI. Ban Caritas TGP Sài Gòn đã phối hợp với một số giáo xứ thuộc giáo phận Sài Gòn tổ chức một chuyến đi đến các người nghèo tại giáo xứ An Thới Đông, địa chỉ: ấp An Hoà, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ vào lúc 7g Chúa nhật ngày 13-11-2022.