• Yêu Thương Và Phục Vụ

CARITAS VIỆT NAM: HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NGƯỜI CÓ H

  • Thứ sáu, 09:44 Ngày 18/11/2022
  • CARITAS VIỆT NAM: HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NGƯỜI CÓ H

    Có những người thiện nguyện đã nâng đỡ, quan tâm nên cuộc sống của họ đã khá lên. Sau đó, chính họ lại mong được giúp đỡ người cùng cảnh ngộ như hoàn cảnh của mình để cùng sống và hòa nhập với cộng đồng địa phương!

    Phòng Truyền Thông Caritas Việt Nam 

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan