• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường: Công lý cho trái đất
    • Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường: Công lý cho trái đất

      Thứ ba, 14:32 Ngày 26/05/2020

      Ngày nay, bất cứ ai, dù là những người ở thành thị hay thôn quê, đều biết hay đều cảm nhận các hiện tượng thất thường về thời tiết, khí hậu, mưa gió, bão táp, lụt lội, ô nhiễm không khí cũng như ô nhiễm nguồn nước, biển cả và sông ngòi. Không những nhận biết, cảm nhận mà đôi khi còn là nạn nhân nữa.

  • Hình ảnh