• Yêu Thương Và Phục Vụ

 

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TỪ 29/02 - 31/03/2024

STT NGÀY NHẬN NGƯỜI ĐÓNG GÓP NỘI DUNG ĐÓNG GÓP ĐỊA CHỈ
1 29/02/2024 Ngân Thị Hương Thùy Hỗ trợ sữa cho trẻ khuyết tật  
2 29/02/2024 Thảo Trâm Bác Ái Mùa chay  
3 29/02/2024 Trần Thị Thanh Thúy Hỗ trợ sữa cho trẻ khuyết tật  
4 29/02/2024 Trần Mái ấm Calcutta  
5 01/03/2024 Đỗ Th Đóng góp quỹ Bác ái xã hội  
6 01/03/2024   TS gửi anh em miền nam  
7 02/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
8 03/03/2024 Phạm Thị Phương Dung    
9 03/03/2024   Hỗ trợ sữa cho trẻ khuyết tật  
10 03/03/2024   Hỗ trợ công việc bác ái  
11 03/03/2024 Amen    
12 04/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
13 04/03/2024 Trần Thị Thúy Nhung Dự án sức khỏe cộng đồng  
14 05/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
15 05/03/2024 Cô Nguyệt Thép Việt    
16 05/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
17 05/03/2024 Nguyễn Đức Hạnh Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
18 05/03/2024 Nguyễn Khắc Thường Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
19 05/03/2024   Hỗ trợ trẻ bị tổn thương não  
20 05/03/2024 Dao Thu Tien Xây dựng mái ấm Sao Mai  
21 05/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
22 05/03/2024 Nguyễn Thị Tuyết Minh Đóng góp Caritas TGP  
23 05/03/2024   Hỗ trợ sữa  
24 05/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
25 06/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
26 06/03/2024   Hỗ trợ trẻ bị tổn thương não  
27 06/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
28 06/03/2024   Hỗ trợ sữa cho trẻ bị khuyết tật  
29 06/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
30 07/03/2024 Y Loan Hỗ trợ sữa cho trẻ bị khuyết tật  
31 07/03/2024   Hỗ trợ sữa cho trẻ bị khuyết tật  
32 08/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
33 08/03/2024 Hue Anh    
34 08/03/2024 Phạm Trang Linh Đan    
35 08/03/2024   Hỗ trợ sữa cho trẻ bị khuyết tật  
36 11/03/2024 Trịnh Viết Hoàng Minh Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
37 11/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
38 11/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
39 12/03/2024 CT TNHH VSTARSCHOOL    
40 12/03/2024   Đóng góp  
41 12/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
42 13/03/2024 Uyên Xin hiệp hành với người nghèo  
43 13/03/2024 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Hỗ trợ sữa cho trẻ bị khuyết tật  
44 13/03//2024 Vo Thi Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
45 13/03/2024 Nguyễn Thị Bảo Trâm    
46 14/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
47 18/03/2024 Anh Tài Hỗ trợ cho 635 người nghèo  
48 20/03/2024 GĐ Minh Lan Hỗ trợ Quỹ bác ái  
49 20/03/2023   Hỗ trợ xây dựng mái ấm  
50 20/03/2024 Nguyễn Trần Văn Quỳnh HT tiền mua BHYT cho người nghèo  
51 22/03/2024 Trần Thị Thanh Thúy Hỗ trợ tiền sữa cho các em  
52 22/03/2024 Phan Thanh Long Ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn  
53 23/03/2024 Nguyễn Hoàng Nhân    
54 25/03/2024 Cao Thái Sơn Giúp người nghèo  
55 25/03/2024 Nguyễn Kh Đóng góp quỹ Caritas  
56 25/03/2024 Trần Thị Ngọc Bích Dự án sức khỏe cộng đồng  
57 25/03/2024   Đóng góp chương trình bác ái  
58 27/03/2024 Nguyễn Trọng Thức Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
59 27/03/2024 Nguyễn Ninh Thúy Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
60 28/03/2024   Hỗ trợ bệnh nhân nghèo  
61 29/03/2024   Đóng góp hỗ trợ bác ái  
62 29/03/2024   Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
63 31/03/2024 Nguyễn Thi Hỗ trợ công việc bác ái  
         
         
         
         
         
         
         
  • Hình ảnh