• Yêu Thương và Phục Vụ

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TỪ 01/06/2024 - 17/06/2024 

STT NGÀY NHẬN NGƯỜI ĐÓNG GÓP NỘI DUNG ĐÓNG GÓP ĐỊA CHỈ
1 01/06/2024 TS chuyển gửi anh em miền nam    
2 04/06/2024   Đóng góp công việc bác ái  
3 05/06/2024 Vũ Thị Vân Anh Ủng hộ học sinh nghèo  
4 05/06/2024 Nguyễn Thị Tuyết Minh Chuyển Caritas SG  
5 05/06/2024 Nguyễn Thụy Dạ Ni    
6 07/06/2024 Maria Y Loan HT tiền sữa bé bại não  
7 10/06/2024 HT công việc bác ái Nguyễn Thi  
8 10/08/2024 CT TNHH VSTARSCHOOL Chuyển từ thiện Cha Phạm Ngọc Đồng  
9 13/06/2024 Nguyễn Ninh Thúy HT cho trẻ KT  
10 14/06/2024 Đỗ Thi Đóng góp quỹ bác ái XH  
11 16/06/2024 Quyên Giúp người nghèo  
12 16/06/2024   Chia sẻ yêu thương  
13 17/06/2024 Nguyễn Thị Bảo Trâm Gởi các mái ấm  
14 18/06/2024   HT tá sữa cho các bé khuyết tật  
15 19/06/2024 Chị Bích Ngọc HT mái ấm Têrêsa  
16 19/06/2024 Anh Tài HT 663 người nghèo  
17 20/06/2024 Võ Thị Ánh Tuyết Ủng hộ quỹ bác ái  
18 22/06/2024 Trần Thị Mỹ Quân    
19 25/06/2024 Cao Thái Sơn Giúp người nghèo  
20 27/05/2024 Lê Thị Thanh Tâm Góp BA của Caritas hạt XC  
21 28/06/2024 Nguyễn Thúy Vân    

 

  • Hình ảnh