• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Thư ngỏ về việc tổ chức ngày Thế Giới Người Nghèo 2020
    • Thư ngỏ về việc tổ chức ngày Thế Giới Người Nghèo 2020

      Để tình yêu thương tiếp tục lan tỏa rộng hơn đến nhiều người nghèo đang sống tại các khu xóm, Đức Tổng giám mục mong ước tất cả các giáo xứ cùng chung tay tổ chức ngày Thế Giới Người Nghèo tại giáo xứ của mình, thay vì tập trung tại Tòa Tổng giám mục như mọi năm.