• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Người tị nạn Rohingya đau khổ và sợ hãi trước nạn buôn người
    • Người tị nạn Rohingya đau khổ và sợ hãi trước nạn buôn người

      Cha Jeyaraj Veluswamy, dòng Tên, người Ấn Độ, kêu gọi “đừng quên hoàn cảnh khó khăn của hơn 850.000 người tị nạn Rohingya. Trong khi đại dịch Covid-19 đang diễn ra, họ đang phải sống trong tình trạng ‘địa ngục’ trong 34 trại do Cao ủy Tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR) và Tổ chức Quốc tế về Di dân thiết lập (IOM) ở Cox's Bazar, Bangladesh.”

  • Hình ảnh