• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Giáo hội Philippines kêu gọi giáo dân sống thực tế Ngày Thế giới Người nghèo
  • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa Về Một Số Lưu Ý Trong Đời Sống Đức Tin
    • HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Thư gửi Cộng đồng Dân Chúa Về Một Số Lưu Ý Trong Đời Sống Đức Tin

      Thứ ba, 15:51 Ngày 06/08/2019

      Anh Chị Em thân mến, Trong Hội nghị thường niên kỳ I-2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi đã nhận được những thông tin, thắc mắc, kể cả những lời than phiền và phê phán về một số sự việc liên quan đến cử hành Phụng vụ và các thực hành đạo đức tại nơi này, nơi khác. Nay, với trách nhiệm mục tử, chúng tôi gửi thư này đến anh chị em, để đồng hành và giúp anh chị em sống đức tin một cách đúng đắn theo giáo huấn của Hội Thánh.