• Yêu Thương Và Phục Vụ

  • Caritas TGP Sài Gòn: Lễ Hội Giáng Sinh
    • Caritas TGP Sài Gòn: Lễ Hội Giáng Sinh "Đến Để Yêu Thương 2019"

      Lễ hội giáng sinh năm nay với chủ đề: "Đến Để Yêu Thương" đã diễn ra vào ngày 21.12.2019 tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận. Với số lượng trẻ tham dự năm nay là 3.178 em và số lượng người phụ trách đồng hành với các em là 287 vị. Trong đó có 285 em khiếm thị, 70 em khuyết tật nặng, 297 em khuyết tật nhẹ, 332 em khiếm thính và 2.194 em vận động bình thường thuộc 48 Đơn vị Cơ sở nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc trẻ trong địa phận của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.