• Yêu Thương Và Phục Vụ

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ TRUNG THU 2020
STT HỌ VÀ TÊN ỦNG HỘ
I ÂN NHÂN HIỆN KIM
1 ĐỖ THỊ DUNG  2,000,000
2 PHẠM NGỌC PHƯƠNG NHƯ  300,000
3 MỘT ÂN NHÂN  500,000
4 MỘT ÂN NHÂN  500,000
5 MỘT ÂN NHÂN   300,000
6 MỘT ÂN NHÂN  100,000
7 MỘT ÂN NHÂN  300,000
8 HOÀNG ĐÌNH KHIÊM  200,000
9 NGÔ THANH NGÂN  200,000
10 MỘT ÂN NHÂN 3,000,000
11 MỘT ÂN NHÂN  200,000
12 PHẠM HOÀNG BẢO CHÂU  50,000
13 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000
14 MỘT ÂN NHÂN  500,000
15 LÊ BÌNH PHÚ  1,000,000
16 Anh Giuse ĐĂNG Gx.Fatima Bình Triệu  3,000,000
17 HỒ THỊ LAN ANH 400,000
18 TRẦN NGỌC HIỀN  200,000
19 NGUYỄN HỒ NGỌC THẢO 500,000
20 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000
21 CAO THI DAN THUY  1,000,000
22 KIỀU THỊ THANH NGÂN 400,000
23 PHẠM HOÀNG BẢO CHÂU  50,000
24 TRẦN DUY KHIÊM 500,000
25 NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN  1,000,000
26 MỘT ÂN NHÂN  1,000,000
27 NGUYỄN TRẦN SỸ TUẤN  500,000
28 MỘT ÂN NHÂN  500,000
29 MỘT ÂN NHÂN 500,000
30 MỘT ÂN NHÂN  200,000
31 HUỲNH THỊ MINH NGUYỆT  500,000
32 MỘT ÂN NHÂN  2,000,000
33 NGUYỄN THÀNH QUANG  10,000,000
34 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG  500,000
35 PHAN VĂN THÁM  5,000,000
36 PHẠM NGỌC PHƯƠNG NHƯ  500,000
37 NGUYỄN THỊ HỒNG MAI  500,000
38 NGUYỄN THỊ KIỀU TÚ  2,000,000
39 Cô UÔNG THỊ KIM CHI  2,000,000
40 CHÚ NAM Hạt Phú Thọ  500,000
41 MỘT ÂN NHÂN Gx.Vinh Sơn Q10  1,000,000
42 MỘT ÂN NHÂN  1,500,000
TỔNG CỘNG  46,900,000
II ÂN NHÂN HIỆN VẬT
1 Anh Phêrô Trịnh Việt Tân : 100 bánh dẻo và 50 hộp bánh đúc ngọt.
2 Chị Thúy - Công Ty Yến Sào Hoàng Nam: 100 hộp yến sào và cháo yến
3 Cô Oanh_ Caritas Hòa Hưng: hỗ trợ tiết mục ảo thuật trong Chương trình văn nghệ
4 Cô Trần Thi Dung: 60 phần váng sữa 
5 Nhóm múa Gold Star
6 MC Thanh Trúc
7 Các tình nguyện viên và Cộng tác viên Caritas
8 Anh Sang và nhóm Bạn: Trang trí bong bóng