• Yêu Thương và Phục Vụ

Hoạt động Chương Trình Đối Ứng tháng 4/2024

  • Thứ năm, 11:11 Ngày 09/05/2024
  •  

    Ban Caritas BAXH xin chân thành cám ơn vị ân nhân và Các giáo xứ đã cộng tác để giúp cho các em nghèo trong tháng 4/2024 này. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria trong tháng hoa này tuôn đổ muôn phúc lành trên Ân nhân và Các Giáo xứ.

  • Hình ảnh
  • Bài viết liên quan