• Yêu Thương và Phục Vụ

  • ẤM LÒNG BỮA CƠM NHÂN ÁI
    • ẤM LÒNG BỮA CƠM NHÂN ÁI

      (Caritas GH Bình An) Đức Thánh Cha Phanxicô trong ngày Quốc tế người nghèo lần thứ VII đã mời gọi sự chung tay để chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống với chủ đề “Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Th 4,7) Trên Lô-gô chính thức của Ngày Quốc Tế Người Nghèo có hai người đang đứng thò tay qua một chiếc cửa mở rộng. Khẩu hiệu của ngày này có nội dung như sau: “Đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng hành động”.

  • Hình ảnh