• Yêu Thương và Phục Vụ

CHƯƠNG TRÌNH - MỜI GỌI CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN TẠI CHỖ HỖ TRỢ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 • Thứ sáu, 18:04 Ngày 07/10/2022
 • CHƯƠNG TRÌNH - MỜI GỌI CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN TẠI CHỖ
  HỖ TRỢ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

  Trước tình hình xã hội sau thời gian phải đối phó với dịch bệnh, kinh tế ngày càng khó khăn, rất nhiều gia đình đang thật sự cần được giúp đỡ để ổn định đời sống. Một ân nhân đã ngỏ ý muốn cộng tác với Caritas Sài Gòn để thực hiện một chương trình bác ái, giúp đỡ những anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn. Đáp lại tấm lòng bác ái, quảng đại đó, Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn phối hợp cùng một số giáo xứ, các nhà hảo tâm và ân nhân trên cùng triển khai chương trình hỗ trợ này.

  Đối tượng thụ hưởng Chương trình (CT) gồm 2 nhóm đối tượng:

  • Những người già cả neo đơn và khuyết tật neo đơn.

  • Học sinh các gia đình nghèo đang có nguy cơ phải bỏ học để phụ giúp kinh tế gia đình, hoặc phụ huynh khó có khả năng tài chính cho con em tiếp tục đi học.

  Chương trình được thực hiện ngoài việc giúp đỡ người nghèo, hơn thế nữa còn ước mong bác ái được lan tỏa, được nhiều người trong cộng đồng cùng đồng hành và cộng tác. Chương trình kỳ vọng các mạnh thường quân tại địa bàn sau này, sẽ trở thành những nhà tài trợ chủ lực cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

  Chương trình như sau:

  • Caritas Sài Gòn mời gọi các giáo xứ có các hội viên Caritas tích cực, tìm kiếm và vận động một số mạnh thường quân, người hảo tâm tại địa bàn Giáo xứ. Các hội viên có thể xin Cha Chánh xứ, với ảnh hưởng của ngài, hỗ trợ việc mời gọi.

  • Nhà tài trợ chính của chương trình sẽ tài trợ 50% ngân sách. Các mạnh thường quân là những nhà tài trợ địa phương sẽ đóng góp 50% còn lại.

  • Mỗi hoàn cảnh được cả hai phía tài trợ là 500.000 đồng một tháng. Nhà tài trợ chính của chương trình là 250.000 đồng. Nhà tài trợ địa phương 250.000 đồng.

  • Mỗi giáo xứ sẽ nhận tài trợ của chương trình nhiều hay ít, tùy theo sự đóng góp của các mạnh thường quân trong giáo xứ, chương trình sẽ đối ứng 50%, nhưng tối đa chỉ có 50 hoàn cảnh trong thời gian đầu thử nghiệm chương trình.

  • Việc xét duyệt các hoàn cảnh khó khăn để tìm đối tượng thụ hưởng sẽ do Caritas Sài Gòn chịu trách nhiệm và thực hiện theo các yêu cầu của Chương trình.

  Chương trình đã được thực hiện 2 năm. Năm 2021 Chương trình được thử nghiệm tại 2 giáo xứ: Giáo xứ Cầu Kho và Giáo xứ Hạnh Thông Tây. Năm 2022 Chương trình lan tỏa và được thực hiện tại 23 giáo xứ  và 1 giáo điểm trên TGP Sài Gòn, với số người thụ hưởng hiện tại là 764. Hy vọng rằng chương trình sẽ còn được lan tỏa và có thêm nhiều người cùng cộng tác.

  Trước tấm lòng quảng đại của Nhà tài trợ chính đã mời gọi chương trình trên cùng với sự hỗ trợ của Quý Cha Chánh xứ và các Quý Ân nhân tại địa phương đã đồng hành cùng Chương trình, Caritas xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, vì bằng nhiều cách, Chúa đã gởi đến cho Caritas nhiều những tấm lòng quảng đại cùng đồng hành với Caritas thực thi trách nhiệm bác ái, chăm sóc cho anh chị em đang trong hoàn cảnh khó khăn, cho tình yêu Chúa luôn được thể hiện mỗi ngày trong cuộc sống.

  SỐ TIỀN CHI CHO THÁNG 9/2022
  Giáo xứ Số người nghèo Giá trị phần quà ÂN NHÂN CỦA GX TÀI TRỢ NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
  Tân Hiệp 14 7.000.000 đ 3.500.000 đ 3.500.000 đ
  Nam Hưng 26 13.000.000 đ 6.500.000 đ 6.500.000 đ
  Tân Quy 40 20.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ
  Bùi Môn 30 15.000.000 đ 7.500.000 đ 7.500.000 đ
  Cầu Kho 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Tam Hà 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Thánh Khang 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Thủ Đức 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Thánh Giuse 10 5.000.000 đ 2.500.000 đ 2.500.000 đ
  Hạnh Thông Tây 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Tân Phước 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Phú Bình 10 5.000.000 đ 2.500.000 đ 2.500.000 đ
  Cao Thái 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Thánh Cẩm 40 20.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ
  Tân Đức 30 15.000.000 đ 7.500.000 đ 7.500.000 đ
  Minh Đức 30 15.000.000 đ 7.500.000 đ 7.500.000 đ
  Long Thạnh Mỹ 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Long Bình 8 4.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ
  Hy Vọng 5 2.500.000 đ 1.250.000 đ 1.250.000 đ
  Vĩnh Lộc B 50 25.000.000 đ 12.500.000 đ 12.500.000 đ
  Trung Chánh 16 8.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ
  Trung Mỹ Tây 30 15.000.000 đ 7.500.000 đ 7.500.000 đ
  Hàng Xanh 14 7.000.000 đ 3.500.000 đ 3.500.000 đ
  Bình Hòa 11 5.500.000 đ 2.750.000 đ 2.750.000 đ
  TỔNG CỘNG 764 382.000.000 đ 191.000.000 đ 191.000.000 đ

  Tìm chi tiết hơn tại đây:  Xem chi tiết hơn

   

   

  Truyền thông Caritas Sài Gòn

 • Hình ảnh
 • Bài viết liên quan