• Yêu Thương Và Phục Vụ

Danh sách Quý ân nhân đóng góp cho chương trình 4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh, Campuchia 2021

 • Thứ ba, 08:43 Ngày 18/05/2021
 • Danh sách Quý ân nhân đóng góp cho chương trình 4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh

  Cùng hiệp thông và mong ước được cùng san sẻ khó khăn với giáo hội tại Phnom Penh, Campuchia một cách cụ thể theo lời kêu gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng: Về việc đóng góp cho chương trình “4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh, Campuchia 2021”

  Từ ngày 27/04/2021 đến ngày 28/04/2021

                     Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 29/04/2021                       

       

                                                                    TỔNG CỘNG: 187.230.000

  Từ ngày 30/04/2021 đến ngày 04/05/2021

                                                                                 TỔNG CỘNG: 362.670.00

  Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 05/05/2021

                                                                      TỔNG CỘNG: 379.270.000

  Từ ngày 06/05/2021 đến ngày 09/05/2021

                                                                         TỔNG CỘNG: 483.470.000

  Ngày 13/5/2021

  Các ân nhân tặng khẩu trang

  1. Ông Trùm Tân Caritas GX Tam Hà đóng góp 3 thùng khẩu trang ( mỗi thùng/ 50 hộp)

  2. Chị Uyên gửi đóng góp 1 thùng

  Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 19/05/2021

     TỔNG CỘNG: 599.270.000

  Bài viết liên quan