• Yêu Thương và Phục Vụ

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP TỪ 01/04 - 30/04/2024

 STT   NGÀY NHẬN   NGƯỜI ĐÓNG GÓP        NỘI DUNG ĐÓNG GÓP         ĐỊA CHỈ    
1 01/04/2024 Nguyễn Thúy Vân    
2 01/04/2024 Đỗ Thi Đóng góp quỹ bác ái xã hội  
3 01/04/2024   Gửi anh em miền nam  
4 01/04/2024 GĐ Vinh Tuyết Giúp tiền gạo 400 người bệnh  
5 03/04/2024 Maria Y Loan Hộ trợ sữa bại não  
6 04/04/2024 Vũ Thị Vân Anh Hỗ trợ tiền xây dựng mái ấm  
7 05/04/2024 Nguyễn Thị Tuyết  Minh    
8 07/04/2024 Nguyễn Ninh Thuy Hỗ trợ sữa cho trẻ khuyết tật  
9 08/04/2024 Hoàng Thị Khương    
10 10/04/2024   Hỗ trợ xd mái ấm và sữa cho trẻ em  
11 11/04/2024 CTY TNHH VSTARSCHOOL Chuyến từ thiện Cha Phạm Ngọc Đồng  
12 15/04/2024 Nguyễn Thị Bảo Trâm Giúp mái ấm Caritas  
13 18/04/2024 Nguyễn HT tiền xây dựng mái ấm  
14 19/04/2024 GĐ Minh Lan Ủng hộ quỹ bác ái  
15 19/04/2024   HT tá sữa cho các em kt  
16 21/04/2024 Nguyễn Thi HT công việc bác ái  
17 25/04/2024 Nguyễn K Đóng góp quỹ Caritas  
18 25/04/2024 Cao Thái Sơn Giúp người nghèo  
19 26/04/2024   HT các em nghèo  
20 26/04/2024 Bùi Quốc Ban    
21 29/04/2024 Nguyễn Ngọc Quyên    

 

  • Hình ảnh