• Yêu Thương Và Phục Vụ

Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

 • Thứ hai, 09:36 Ngày 21/10/2019
 • Hôm nay, ngày 19 tháng 10 năm 2019, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam công bố:

  Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng, đang là Giám mục Giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm.

  Tiểu sử Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

  24/11/1953 : Sinh tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm)

  1962-1970 Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

  1970-1977 Tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt

  1977-1988 : Lao động tại giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Gp. Xuân Lộc

  1989-1990 : Giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc

  09/06/1990 : Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc

  1990-1998 : Chính xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc

  1998-2002 : Du học Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Tín lý

  2003-2005 : Đặc trách Chủng sinh Giáo phận Xuân Lộc

  2006-2009 Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc

  25/07/2009 : Được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm

  08/09/2009 : Lễ truyền chức Giám mục tại Phát Diệm

  Chủ phong: Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

  Phụ phong: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến

  Châm ngôn giám mục: Hiệp Thông - Phục Vụ

  19/10/2019: Được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh kiêm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm

  Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã đảm nhận các chức vụ:
  – Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (2010-2013)
  – Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin (2013-2016)
  – Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục (2016-2019);
  và trong Đại hội XIV vừa diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã được bầu lại vào chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục, nhiệm kỳ 2019-2022.

  Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
  Nguồn: Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục

  Bài viết liên quan