• Yêu Thương và Phục Vụ

  • Ngôi nhà Mơ ước
    • Ngôi nhà Mơ ước

      Trong năm 2024, Văn phòng Caritas TGP Sài Gòn lập Dự Án “Ngôi Nhà Mơ Ước” để xây dựng hai mái ấm hỗ trợ cho các đối tượng dễ bị tổn thương.

  • Hình ảnh