• Yêu Thương Và Phục Vụ

CARITAS TGP SÀI GÒN: Khai Giảng Khóa Tập Huấn Truyền Thông Thay Đổi Hành Vi

 • Thứ hai, 16:38 Ngày 04/11/2019
 • Vào  lúc 8  giờ  sáng, ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại  hội  trường  tòa Tổng Giám Mục, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng - Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn khai mạc khóa tập huấn “Truyền Thông Thay Đổi Hành Vi”. Để bảo đảm phần tiếp thu của các học viên có kết quả tốt đẹp, khóa học giới hạn sĩ số học  viên,  mỗi  Caritas  giáo hạt được đăng ký 2 thành viên trong ban Liên kết Caritas. Có 28 học viên trong 14 giáo hạt tham dự.

  Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày thứ Bảy, (26/10; 2/11; 9/11). Các học viên tham dự sẽ được bổ sung các kỹ năng sau:

  - Hiểu đúng khái niệm về truyền thông thay đổi hành vi (TTTĐHV) và nhận ra vai trò của TTTĐHV trong việc thực hiện các hoạt động bác ái của Caritas. Bao gồm cả các chương trình/dự án.

  - Có kiến thức về quá trình thay đổi hành vi và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi hành vi.

  - Nhận ra mỗi Cộng tác viên là một thành viên của mạng lưới Caritas giáo phận Sài gòn để có thái độ đáp ứng phù hợp với bối cảnh đổi mới trên lĩnh vực truyền thông thay đổi hành vi.

  Vũ Quân

  Bài viết liên quan